Balogh Béni
Dél-erdélyi magyarság 1940-1944 
 
 
  kronológiák    » Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
évek 1940 1941 1942 1943 1944  
intézménymutató a b c d e f g h j k m n o p r s t u v  
névmutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t v w z  
tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
 
 
   keresés
szűkítés       
        
  1941: 78 találat lapozás: 1-20 | 21-40 ... 61-78
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
  jan  feb  már  ápr  máj  jún  júl  aug  szep  okt  nov  dec  

1941. folyamán

Az 1941. évi gépakciók keretében az EMGE összesen 223 mezőgazdasági gépet juttat ingyen vagy kedvezményes áron a magyar kisbirtokosoknak. Ezenkívül 67 tonna gabonát, 34 tonna vetőmagot és több mint 1700 facsemetét oszt ki, a rászorulóknak pedig kölcsönt, illetve gyorssegélyt nyújt.

1941. folyamán

1941-ben alig ötven dél-erdélyi magyar kiadvány jelenik meg, jó részük néhány oldalas különlenyomat vagy egy-két íves füzet, ismeretterjesztő jelleggel. Könyvkiadó hiányában az egyházak, a Lugoson megjelenő Magyar Kisebbség című folyóirat, a Hangya Szövetkezeti Szövetség és az EMGE adja ki ezeket. Fontos szerepet töltenek be a naptárak, 1941-ben hét naptár jelenik meg.

1941. január 3.

Szász Pál kihallgatáson jelenik meg a belügyminisztériumban és ismerteti az EMGE munkáját és célkitűzéseit.

1941. január 8.

Keresztes József resicai református lelkészt a rendőrség Gyulafehérváron letartóztatja és több napon át kínozza. Végül a nagyszebeni hadbíróság szabadon bocsátja.

1941. január 13.

Az Universul c. bukaresti napilap közli Mihai Antonescu igazságügy-miniszter körrendeletét a külföldre távozni kívánó személyek ingatlanaira vonatkozóan. A rendelkezést a hatóságok gyakran úgy alkalmazzák, hogy nem hagyják jóvá az olyan szerződéseket, amelyekben eladóként vagy vevőként magyar nemzetiségűek szerepelnek.

1941. január 21-23.

Az egyeduralomra törő vasgárdisták lázadása Ion Antonescu ellen. A Berlin támogatását maga mögött tudó államvezető a hadsereg igénybevételével veri le a lázadást.

1941. január 22.

Gráf József lupényi református lelkészt a vasgárdisták összeverik, megkínozzák, és napokon át meghurcolják. A dévai csendőrparancsnokság bocsátja később szabadon.

1941. január 23.

Megjelenik Temesváron a Magyar Néplap című újság első száma. Felelős szerkesztője Szász István.

1941. január 24.

A rendőrség lepecsételi a Magyar Népközösség nagyenyedi központi irodáját.

1941. január 27.

Ion Antonescu elnökletével megalakul az új, kizárólag katonákból és "szakértőkből" álló román kormány. Míg a vasgárdista uralom idején elsősorban a dél-erdélyi magyarok személyes biztonsága került gyakran veszélybe (verések, letartóztatások, állandó fenyegetettség), ezt követően főleg a vagyoni biztonságukban és a nyelvhasználat terén szenvednek kárt.

1941. január 29.

Gyárfás Elemér a Romániai Magyar Népközösség nevében írásban üdvözli Ion Antonescut a "közrend helyreállítása", azaz a vasgárdista lázadás leverése alkalmából.

1941. február 1.

Ion Antonescu válaszol Gyárfás Elemér január 29-i üdvözletére.

1941. február 6.

Megkezdik működésüket a Brassóban és Kolozsváron székelő olasz-német katonai tiszti bizottságok. A Dehmel őrnagy és Pasanizzi kapitány vezette brassói bizottság a dél-erdélyi magyar kisebbség jogvédelmének fontos tényezőjévé válik, bár tevékenysége - akárcsak a kolozsvárié - kevéssé hatékony, és leginkább a tengelyhatalmak érdekeit szolgálja. Jellemző, hogy az első két évben, 1941-1942-ben a brassói bizottsághoz összesen 1518 magyar panaszügy érkezik, de ezekből mindössze 242-őt tartanak indokoltnak.

1941. február 8.

Gyárfás Elemér első tárgyalása a német-olasz tiszti bizottság tagjaival Brassóban.

1941. február 20.

A katonai hatóságok lefoglalják az EMGE nagyenyedi központi irodahelyiségeit.

1941. február 26.

Bárdossy László magyar külügyminiszter és Gheorghe Crutzescu budapesti román követ előzetes megállapodást ír alá Budapesten az optálási jog időpontjának szabályozásáról. A jegyzőkönyv értelmében az optálásra nézve Bécsben megállapított hat hónapi határidő "a két kormány által közös egyetértéssel megállapítandó későbbi időpontban fogja kezdetét venni." Ilyen értelmű megegyezés azonban a továbbiakban nem születik, így az optálás részletkérdései továbbra is tisztázatlanok maradnak. Az optálást mint jogforrást a magyar kormány ezért nem ismeri el.

1941. március 1.

A kormány újra engedélyezi a Déli Hírlapot, mint a Romániai Magyar Népközösség napilapját. Főszerkesztő: Vuchetich Endre.

1941. március 11.

Dél-erdélyi református küldöttség keresi fel a bukaresti kultuszminisztériumot az egyház függő kérdéseinek rendezése tárgyában.

1941. március 14.

Rendelettörvény jelenik meg a bőrelosztásról. A rendeletet egyes vidéki hatóságok úgy értelmezik, hogy a magyar iparosoknak nem szabad nyersanyagot adni.

1941. március 17.

A Romániai Magyar Népközösség bánsági tagozata egészségügyi szolgálatot szervez.lapozás: 1-20 | 21-40 ... 61-78
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998